Giới thiệu

Nội dung đang được cập nhật...

Chức năng

 Mô tả sản phẩm, chức năng sản phẩm
 

Quản lý bán hàng OMEGA.FOT

Ω Quản lý doanh thu theo từng ngày, tháng, năm.
Ω Quản lý doanh thu theo thời gian.
Ω Quản lý chi tiết doanh thu.
Ω Quản lý tổng hợp doanh thu.
Ω Quản lý doanh thu theo hoá đơn.
Ω Quản lý hàng bán trả lại từ khách hàng.
Ω Quản lý hàng bán trả lại nhà cung cấp.
Ω Báo cáo doanh số theo nhân viên.
Ω Quản lý doanh thu theo khách hàng.
Ω Báo cáo riêng biệt của từng địa điểm hoặc tổng hợp toàn bộ
Ω Hỗ trợ quản lý kho bằng mã hàng hay bằng mã vạch (barcode)
Ω Hỗ trợ quản lý các mặt hàng cần theo dõi đích danh: serial number, IMEX, ...
Ω Hỗ trợ cảnh báo hàng tồn kho theo định mức
Ω Hỗ trợ xem tồn kho online (ngay tức thì sau khi cập nhật dữ liệu vào hệ thống)
Ω Theo dõi chính xác việc nhập xuất của từng mặt hàng hay nhóm mặt hàng
Ω Xem tồn kho hiện tại của mặt hàng nhanh chóng
Ω Dự đoán số lượng hàng sẽ xuất theo dữ liệu xuất trong lịch sử
Ω Gửi mail cho khách hang
Ω Hỗ trợ online, kết nối qua internet

Quy trình

Nội dung đang được cập nhật...

Điểm mạnh

Nội dung đang được cập nhật...

Sản phẩm liên quan

Nội dung đang được cập nhật...

Mr.Nhân
  
0918 303 409
Kinh Doanh