Giới thiệu

Phần mềm quản lý tồn kho OMEGA.WM cho phép bạn thiết lập phương pháp tính giá cho từng mặt hàng (bình quân gia quyền, bình quân gia quyền liên hoàn, thực tế đích danh, FIFO, LIFO).

Hệ thống quản lý chi tiết nhập xuất tồn mặt hàng, chủng loại hàng, theo lô hàng, ngày hết hạn, … Các báo cáo phân tích hàng tồn kho rất đa dạng cho phép người dùng quản lý hàng đưa gia công, hàng giữ hộ, hàng nhận bảo hành bảo trì,…

Các báo cáo về tồn kho rất đa dạng: Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn; Sổ chi tiết vật tư; Thẻ kho.

Nhập, xuất & vận chuyển nội bộ

Việc phân chia các nghiệp vụ Nhập kho, Xuất kho, Xuất vận chuyển nội bộ, điều chỉnh giúp cho công tác kế toán kho được hoàn thiện

Màn hình xuất kho:

omega wm man hinh 1

Xuất kho theo bộ

Thông qua bộ định mức BOM (Bisll Of Material), phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM cung cấp tính năng xuất kho theo bộ giúp người dùng quản lý hàng tồn kho một cách khoa học và chính xác, các thao tác nhập liệu đơn giản.

Kiểm kê, điều chỉnh kho

Phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM có tính năng kiểm kê giúp cho người dùng dễ dàng đối chiếu tồn kho thực tế và tồn kho trên sổ sách. Người dùng chỉ việc nhập số liệu kiểm kê thực tế, công tác điều chỉnh hàng tồn kho sẽ hoàn toàn tự động.

Chức năng

omega wm chuc nang 1   Báo cáo quản trị hàng tồn kho  

omega wm chuc nang 1    Quản lý tồn kho chuyên sâu.

Báo cáo phân tích tuổi tồn kho

Báo cáo hàng tồn kho dưới định mức tối thiểu, trên định mức tối đa

Báo cáo phân tích mục đích nhâp kho, xuất kho

Phân tích hàng tồn ở các kho

 

Lập phiếu nhập kho theo bộ (nhập kho theo một định mức có sẵn, phần mềm tự động tính toán chi tiết thành phần nhập kho)

Lập phiếu xuất kho theo bộ (xuất kho theo định mức, phần mềm tự động tính toán chi tiết thành phần xuất kho)

Quản lý nhập xuất tồn theo lô nhập, ngày hết hạn

     

 omega wm chuc nang 1   Quản lý nhập xuất kho

Lập phiếu nhập kho

Lập phiếu xuất kho

Lập phiếu vận chuyển kho

 

Quản lý nhập xuất tồn kho ở các đối tượng (theo dõi chi tiết hàng hóa ở nhà cung cấp đang gia công là bao nhiêu?)

Quản lý định mức tối đa, tối thiểu, hạn mức tồn kho theo công trình

Điều chỉnh tăng giảm tự động

Kiểm kê kho

     

omega wm chuc nang 1     Báo cáo chuẩn về kho

 

 

Báo cáo nhập xuất tồn

Sổ chi tiết vật tư

Thẻ kho

   

Quy trình

 
Nhập kho NVL
 
 
Vận chuyển NVL đến xưởng
 
 
Xuất dùng cho SX
 
Nhập kho thành phẩm
 
 
Xuất bán
Mua hàng PO
 
Giá thành PC
Bán hàng SO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm mạnh

Giao thiệp với Excel tốt

omega wm diem manh 1

  Tất cả các nghiệp vụ, các báo đều có thể xuất ra Excel rất tốt, giữ nguyên định dạng, việc này rất tiện lợi cho kế toán kho
     

Theo dõi đơn vị tính chuyển đổi

omega wm diem manh 2

  Cho phép khai báo và quản lý tồn kho theo nhiều đơn vị tính khác nhau. Ví dụ: sắt thép có thể theo dõi theo Kg và theo cây.
     

Thiết kế mở và tính quản trị cao

omega wm diem manh 3 

  Cho phép người dùng tự thiết kế việc trích xuất dữ liệu lên báo cáo như là: Báo cáo tuổi tồn kho, báo cáo hàng chậm lưu chuyển, báo cáo tồn kho hàng gia công,...
     

Một số tính năng độc đáo  omega wm diem manh 4 

 

Tính năng nhập kho theo bộ, xuất kho theo bộ là rất đặc sắc. Làm tăng khả năng nhập liệu của người dùng, phù hợp với đơn vị có quản lý nhập xuất tồn theo bộ. Ngoài ra, còn cung cấp các báo cáo liên quan đến nhập xuất tồn theo định mức, giúp nhà quản trị biết được thực tế hàng hóa còn tồn

     

Tính liên kết 

omega wm diem manh 5

 

Do tính liên kết với phần mềm Quản lý bán hàng OMEGA.SO để xác định hàng giữ chỗ (khách hàng đã đặt hàng nhưng chưa xuất), liên kết với phần mềm Quản lý mua hàng OMEGA.PO để xác định lượng hàng đang về, liên kết với phần mềm Quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD để xác định số liệu định mức tối đa, tối thiểu.

Chính vì thế người dùng biết được lượng tồn kho thực tế, tồn kho sẵng sàng, hàng giữ chỗ, hàng đang về.

Mr.Nhân
  
0918 303 409
Kinh Doanh