Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Khấu trừ thuế GTGT khi chưa khai báo tài khoản ngân hàng

Thứ năm, 18 Tháng 6 2015 03:43
Khấu trừ thuế GTGT khi chưa khai báo tài khoản ngân hàng Thông báo tài thông tin tài khoản ngân hàng đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp: Theo nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Thông tư số 156/2013/TT-BTC…
Mr.Nhân
  
0918 303 409
Kinh Doanh